skip to Main Content

Privacybeleid

Privacy Statement

Privacy is belangrijk. We gaan daarom zorgvuldig met je gegevens om. En stellen alles in het werk om aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) te voldoen.

Hieronder lees je o.a. welke gegevens we van je bewaren en waarom dit nodig is. Maar ook wat je kunt doen als je niet wilt dat we je gegevens (nog langer) bewaren.

Margrietroute.nl is onderdeel van Dansk BV. Reisgids De Deense Margrietroute is door Dansk BV uitgegeven.

Margrietroute.nl is onderdeel van Dansk BV.  Reisgids De Deense Margrietroute is uitgegeven door Dansk BV. Dansk BV (hierna: “wij” of “Dansk”) verwerkt alleen persoonsgegevens voor bijvoorbeeld voor het verwerken van directe bestellingen van reisgidsen (zoals De Deense Margrietroute) of voor het beantwoorden van vragen of opmerkingen. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Ook lees je in het Cookie Statement (link verwijst naar Dansk.nl) welke cookies wij (kunnen) plaatsen, waarvoor ze dienen en hoe je ze kunt verwijderen of je toestemming kunt intrekken.

Wie zijn wij?

Dansk is een online platform dat informatie biedt over vakanties naar Denemarken. Sinds 1985 zijn we dé Denemarken Specialist in Nederland.  Vanaf 2021 zijn wij niet langer een reisagent of touroperator en sturen wij onze bezoekers direct door naar de reisdienstverleners voor het maken van een reservering. Dansk richt zich op de advisering op het gebied van vakanties naar Denemarken.

De tweede druk van reisgids De Deense Margrietroute verscheen in 2022 en is uitgegeven door Dansk. Margrietroute.nl is de website die door Dansk gebruikt wordt voor het informeren over de Margrietroute in Denemarken en als verkoopplatform voor reisgids De Deense Margrietroute. 

Dit privacy statement is van toepassing op al onze verwerkingen – ook indien we met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Dansk BV is gevestigd aan de Hoofdweg 99 (9681 AC) in Midwolda (NL). We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81511280. 

Inleiding – Verwerking van jouw persoonsgegevens

Wanneer je reisgids De Deense Margrietroute via onze website aankoopt of wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, hebben wij bepaalde gegevens nodig. Aangezien je niet meer bij Dansk een reservering kunt maken (en wij je doorsturen naar de reisdienstverleners) verwerken wij geen persoonsgegevens voor het maken van een reservering.

In het kader van de AVG-wetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, kijken wij nog kritischer welke gegevens wij echt nodig hebben. We proberen dit zo veel mogelijk te beperken en toch de ervaring voor jou als gebruiker van onze sites zo goed mogelijk te laten zijn. Daarbij hebben we duidelijke afspraken gemaakt met onze partners, waarmee we je gegevens delen, over beveiliging en waarvoor je gegevens gebruikt mogen worden. We zullen nooit jouw gegevens verkopen en de gegevens goed beveiligen.

Hieronder kun je lezen welke gegevens wij kunnen verwerken en wat wij er mee doen.

Met welk doel slaan we je persoonsgegevens op en op welke rechtsgrond (grondslagen)?

Hieronder vind je een toelichting van de doelen en grondslagen van de verwerkingen. Wij verwerken sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (bestelling). Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over het verzenden van nieuwsbrieven, het gebruik van gegevens voor marketing campagnes en online tracking methodes.

De AVG-wetgeving stelt dat wij alleen recht hebben persoonsgegevens te verwerken als we ons daarvoor kunnen baseren op één van de volgende AVG-grondslagen:

 • Toestemming van betrokken persoon.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen (aantoonbaar noodzakelijk om bedrijfsactiviteiten te verrichten).

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn om de bestelling en betaling van bijvoorbeeld reisgids De Deense Margrietroute te verwerken.

Als je een bestelling van bijvoorbeeld reisgids De Deense Margrietroute doet, hebben wij bepaalde informatie van je nodig voor het maken en afhandelen van de bestelling, dus het uitvoeren van een overeenkomst en gerechtvaardigd belang. Als je een review instuurt van een van de op de website geplaatste accommodaties, zal deze review door ons worden bekeken, en in sommige gevallen sturen we je opmerkingen door naar de reisdienstverleners die de accommodatie aanbieden. Maar doorgaans worden de reviews niet als klachtenprocedure behandeld en nemen we geen contact met je op aan de hand van de reviews. Voor reviews over ons (Dansk) werken we samen met Klantenvertellen.nl, we delen echter geen informatie met hen, de gegevens vul je zelf in. Om je aan te kunnen spreken met ‘mevrouw’ of ‘meneer’ bewaren wij ook je geslacht. Dit wordt alleen voor communicatie en niet voor andere doeleinden gebruikt.

Je kunt je bij ons aanmelden voor onze nieuwsbrieven en mailings met aanbiedingen en tips. Voor de inhoud van de nieuwsbrieven kijken we naar je interesses, reisgezelschap en/of eerdere en bestaande boekingen. Deze nieuwsbrieven ontvang je alleen als je je hiervoor hebt aangemeld en dus toestemming hebt gegeven. Om te kijken of de nieuwsbrieven relevant zijn analyseren we o.a. de open rates en de kliks op de artikelen. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kan je je uitschrijven via de link die je in iedere nieuwsbrief vindt.

Voor onze marketing campagnes maken we bijvoorbeeld gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platformen op basis van websitebezoek. Dit doen we bijvoorbeeld via Facebook. Op deze platformen kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnig toestemming voor hebt gegeven. Als je niet wilt dat via deze platformen advertenties worden getoond, dan kan je dat bij ons aangeven door de marketing cookies niet te accepteren of te verwijderen (zie Cookie Statement op Dansk.nl). Let op: ook wanneer je geen marketing-cookies accepteert kan je advertenties van ons tegenkomen, bijvoorbeeld wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertenties op richten.

Voor de verbetering van onze website en dienstverlening houden wij bijvoorbeeld het klikgedrag op de website bij om te analyseren welke pagina’s het meest bekeken worden, dit doen we door middel van Google Analytics en deze gegevens zijn geanonimiseerd. Soms vragen we ook om feedback, zo kunnen we onze content beter laten aansluiten bij je wensen. We schakelen daarbij een derde partij in om dit voor ons uit te voeren (zoals Hotjar).

Met wie delen we je gegevens? Verwerkers en derde ontvangers

Dansk maakt geen reservering voor je. Wij vragen daarom ook geen gegevens van je voor het maken van een reservering. Je maakt je reservering direct bij de reisdienstverlener, zoals DanCenter, Novasol en Sol of Strand. Zij zijn de verwerkers van jouw gegevens. Dansk heeft geen zicht op de reservering die jij maakt.

Daarnaast werken we samen met servicepartners (ook verwerkers) bijvoorbeeld met een marketingbureau, we maken gebruik van Google Analytics (geanonimiseerde persoonsgegevens) en voor de verzending van post werken we met Frama en PostNL. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Dansk. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst.

Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken, bijvoorbeeld aan marketingpartners voor reclame doeleinden, als we daarvoor jouw expliciete toestemming hebben gekregen.

Welke (persoons)gegevens verwerken we precies?

Wij verwerken de volgende (persoons)gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, IP-adres, contactgeschiedenis, cookies (meer in onze Cookie Statement op Dansk.nl) en surfgedrag.

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen slaan wij je persoonsgegevens vooral op als je een bestelling (bijvoorbeeld reisgids De Deense Margrietroute) bij ons hebt gedaan. Hieronder vind je een meer uitgebreide uitleg waarvoor jouw gegevens verwerkt worden:

Voornaam, achternaam en geslacht
Vanzelfsprekend zijn deze gegevens nodig voor om je in onze communicatie persoonlijk aan te kunnen spreken. Daarnaast gebruiken we deze gegevens voor de tenaamstelling op de factuur (indien van toepassing). Dat zijn we wettelijk verplicht.

Adres en woonplaats
De meeste communicatie ontvang je van ons per e-mail. Voor het sturen van een bestelling zoals reisgids De Deense Margrietroute gebruiken we je huisadres. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht de adressering op de factuur te gebruiken. We delen deze gegevens alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is.

E-mailadres
Je ontvangt een e-mail over je bestelling (van bijvoorbeeld reisgids De Deense Margrietroute), de factuur, antwoord op een vraag en bijvoorbeeld nieuwsbrieven ontvang je ook per e-mail. De nieuwsbrieven sturen wij alleen als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, je kunt je hiervoor gemakkelijk uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.

Telefoonnummer
Het kan zijn dat we contact met je op moeten nemen als je een vraag of opmerkingen aan ons gestuurd hebt.

Betalingsgegevens
Voor het bestellen van een reisgids kun je de betaling direct via bijv. iDeal doen. Wij maken daarvoor gebruik van een zogenaamde ‘payment provider’ (Mollie.nl). De betalingsgegevens slaan wij op in onze administratie om te kunnen zien of de betaling voldaan is.

IP-adres
Op de website kijken we naar je IP-adres, voor analyse doeleinden, maar ook voor de beveiliging van onze servers. De IP-adressen worden altijd geanonimiseerd of gehashed (in geval van beveiliging) en zijn dus nooit rechtstreeks terug te herleiden naar een persoon.

Contactgeschiedenis
Je kunt natuurlijk contact met ons opnemen. Om te zorgen dat je je verhaal niet steeds opnieuw hoeft te vertellen, slaan wij gegevens op. Zoals bijvoorbeeld de mail die je stuurt of we maken een notitie van het telefoongesprek met vermelding van het contactmoment.

Cookies
Lees meer over de Cookies die wij bewaren in onze Cookie Statement op Dansk.nl.

Surfgedrag
Via webanalyse analyseren wij geanonimiseerd je surfgedrag om zo onze website te kunnen verbeteren.

Waar worden onze gegevens opgeslagen?

Wij slaan onze gegevens binnen de EU op, onze partners doen dat ook. In het geval van onze partners Google en Mailchimp kunnen de gegevens in de VS worden opgeslagen. Beide partijen zijn gecertificeerd door het EU-US Privacy Shield. Doordat ze voldoen aan de strenge eisen van dit shield, is het onder de AVG toegestaan data uit te wisselen. Met alle partners hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin afspraken zijn vastgelegd.

Hoe lang slaan we je gegevens op? Bewaartermijnen

Wij zijn wettelijk verplicht de gegevens van onze administratie voor de fiscus 7 jaar te bewaren. Daaronder vallen ook je NAW-gegevens. Voor bestaande klanten zijn we tevens van mening dat wij in het kader van eventuele toekomstig contact (vanuit de klant) ook het telefoonnummer en het e-mailadres mogen bewaren. Nieuwsbriefaanmeldingen blijven tot het moment van afmelding in ons bestand. In elke nieuwsbrief is een duidelijke afmeldlink aanwezig. Wel is het zo dat wij tussentijds de nieuwsbriefbestanden opschonen, adressen met meerdere ongeopende e-mail nieuwsbrieven achter elkaar worden verwijderd.

Bij klanten zonder bestelling of factuur worden de gegevens na 1 jaar verwijderd.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Op verzoek zullen wij aangeven of wij persoonsgegevens van je verwerken. Je kunt deze gegevens altijd opvragen, verbeteren, aanvullen, laten verwijderen of afschermen, bijvoorbeeld als ze feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat je geen gebruik meer kan maken van (een deel van) onze diensten.

Mocht je een verzoek tot opvragen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen hebben, dan ontvangen wij dit verzoek graag per e-mail (info@dansk.nl) en zullen binnen uiterlijk 1 maand reageren op je verzoek.

 • Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (bijvoorbeeld administratie) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven, dit kan via de uitschrijflink in de nieuwsbrief. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag, zodat we dit aan kunnen passen. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die in Nederland toezicht houdt op de uitvoer van de privacywetgeving.

Wil je niet dat wij jouw persoonsgegevens verwerken en bewaren?

Wil je niet dat wij jouw persoonsgegevens verwerken en bewaren? Dan is het helaas niet mogelijk om een bestelling bij ons te doen. Zoals je hierboven kunt lezen zijn wij wettelijk verplicht bepaalde informatie te vragen én hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst (bestelling). Wel kun je aangeven dat je geen nieuwsbrief wilt ontvangen en kan je je toestemming voor het gebruik van bijvoorbeeld statistische en marketing cookies intrekken (of geen toestemming verlenen).

Wijzigingen

Dansk behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Check daarom regelmatig deze pagina voor een update.

Dansk.nl, Dansk en Margrietroute.nl zijn onderdeel van Dansk BV.

Op deze plek deel ik mijn grenzeloze liefde voor Denemarken met jullie. Het is geen verrassing dat Denemarken mijn favoriete vakantieland is. Mijn opa en oma begonnen in 1985 hun droom: een eigen reisbureau dat uitgegroeid is tot dé Denemarken Specialist van Nederland. Met Dansk wil ik het verhaal van Denemarken verder vertellen – aan iedereen die het maar horen wil. Vol insider tips, reisinspiratie, droomplekken, routes én de leukste adresjes.

Via Dansk.nl boek je voortaan bij de Deense aanbieder rechtstreeks, je betaalt ook aan hen. Ik help je de vakantieadresjes te vinden. Je betaalt niets extra, maar ik zou het wel heel fijn vinden als je via Dansk.nl reserveert, dan krijg ik namelijk een kleine vergoeding en kan ik leuke tips en inspiratie blijven delen. Wil je meer weten? Lees dan hier mijn hele verhaal.

Vi ses!
Marlous

Back To Top 1